top of page
logo TOP bez pozadí.png

pravidla online dopingu pro samouky

Doping pro samouky je program na 12 po sobě jdoucích týdnů. V žádném z těchto předplacených týdnů nelze výuku zrušit. Pokud ale víš, že v některém z předplacených týdnů budeš třeba pryč a nebudeš mít tolik času, lze předem požádat o menší rozsah učiva a úkolů a zároveň o úkoly méně náročné :)

Doping pro samouky společně zahájíme v dohodnutém termínu za předpokladu, že do té doby bude tvá faktura do té doby úspěšně uhrazena.

Do Google Učebny budeš mít přístup ještě celý jeden měsíc po obdržení poslední 12. zpětné vazby.

bottom of page