top of page
logo TOP bez pozadí.png

pravidla online dopingu pro samouky

Doping pro samouky je na 12 po sobě jdoucích týdnů. V žádném z těchto předplacených týdnů nelze výuku zrušit. Pokud ale víte, že v některém z předplacených týdnů budete třeba pryč a nebudete mít tolik času, lze předem požádat o menší rozsah učiva a úkolů a zároveň o úkoly méně náročné.

bottom of page