PRAVIDLA_VUKY.png
Pravidla výuky:
 • platnost předplacených lekcí

  • individuální lekce​

   • lekce je možné uplatnit v období uvedeném na faktuře, která je vystavena před zahájením daného období

  • lekce ve dvojici

   • lekce je možné uplatnit v období uvedeném na faktuře, která je vystavena před zahájením daného období

  • skupinový kurz

   • lekce proběhnou pravidelně v období, které je jasně stanoveno ještě před zahájením kurzu

  • ⚠️v době zrušení prezenční výuky v souladu s vládními opatřeními​

   • I v takovém případě je nutné předplacené lekce vyčerpat v období uvedeném na faktuře, a to v podobě synchronní (videohovor) nebo asynchronní (zadávání úkolů do Google Classroom a následné poskytnutí zpětné vazby) online lekce. V opačném případě lekce bohužel propadnou.

 • rušení lekcí

  • individuální lekce​

   • je nutné pro dané předplacené období uvedené na faktuře zvolit jednu z forem náhrady zrušených lekcí,v opačném případě lekce bohužel propadnou

  • lekce ce dvojici

   • je nutné pro dané předplacené období uvedené na faktuře zvolit jednu z forem náhrady zrušených lekcí, v opačném případě lekce bohužel propadnou

   • uskuteční-li se lekce pouze pro jednoho z dvojice, druhému tato lekce bohužel propadne

  • skupinový kurz

   • nezúčastní-li se student některé z lekcí skupinového kurzu, budou mu po této lekci poskytnuty podrobné informace o probírané látce​

 • možnosti náhrady zrušených lekcí

  • lekce formou videohovoru​

  • asynchronní lekce formou Google Classroom

  • přeložení lekce na jiný termín v daném týdnu nebo během daného předplaceného období uvedeného na faktuře

 • zruším-li lekci já

  • individuální lekce​

   • zruším-li v daném týdnu lekci já, je na studentovi, zda zvolí jednu z možností náhrady, nebo posune platnost předplatného o jeden týden

  • lekce ve dvojici

   • zruším-li v daném týdnu lekci já, je na studentovi, zda zvolí jednu z možností náhrady, nebo posune platnost předplatného o jeden týden​

  • skupinový kurz

   • budu-li nucena v některém z předem stanovených termínů lekcí skupinového kurzu zrušit, bude tato lekce studentům řádně nahrazena v termínu, na kterém se shodne většinové množství studentů kurzu